27. 4. 2009

pravda, pravda, pravda

Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. (Konfucius)

Žiadne komentáre: